INTRODUCTIE UITVLAGGEN

Het merendeel van de West-Europese transporteurs kiest voor uitvlaggen vanuit pure noodzaak om te overleven. D.w.z. dat zij de ingeslagen weg volgen van hun concurrenten uit Centraal- en Oost-Europa. Door de open EU grenzen zijn hun concurrenten immers in staat om hun transportdiensten aan te bieden op de West-Europese markt, echter tegen concurrerende tarieven. Tegelijkertijd signaleren veel Westerse transportondernemingen een tekort aan gemotiveerde chauffeurs voor hun internationale ritten. Dit laatste belemmert zowel de bestaande operatie als hun groeistrategieën.

Om te overleven kiezen deze West-Europese transporteurs dan vaak voor uitvlaggen. Hiermee bedoelen wij het oprichten van een lokale (dochter-) onderneming in een Oost-Europees land, zoals Polen, Roemenië, Tsjechië enz. Kernactiviteiten – zoals marketing, sales en finance – blijven doorgaans in het moederland gevestigd. Een deel van de operationele uitvoering – het uitvoeren van internationale transport – wordt dan verplaatst naar de lokale (dochter-) onderneming.

75% LOONKOSTEN REDUCTIE

De business case voor uitvlaggen is ijzersterk. De werkgeverskosten voor een Nederlandse chauffeur (incl. toeslagen) bedraagt doorgaans € 4.500 – € 5.500 per maand. Afhankelijk van het land bedragen de werkgeverskosten voor een chauffeur in Centraal- en Oost-Europa meestal ca. € 1.250 – € 1.900 per maand. Een loonkostenreductie tot ca. 75% is zodoende eenvoudig haalbaar.
Het merendeel van de werkgeverskosten zijn bovendien gebaseerd op daadwerkelijk gerealiseerde performance. In de praktijk resulteert dit bijkomende voordeel in een toename van de arbeidsproductiviteit van de transportonderneming.

BESCHIKBAARHEID CHAUFFEURS

Naast het loonkosten voordeel kiezen veel transportondernemingen ook voor uitvlaggen uit oogpunt van (onvoldoende) aanbod van chauffeurs. De hoeveelheid Westerse chauffeurs die internationale ritten willen rijden – en de bijkomende inspanningsvereisten accepteren – is ontoereikend om aan de vraag naar internationaal transport te voldoen.

Daarentegen is het aanbod van Centraal- en Oost-Europese chauffeurs ruim voldoende. De bijkomende condities voor internationaal transport, zoals het rijden tijdens avonduren, weekenden enz. worden zonder problemen door hen ingevuld.

IN OVEREENSTEMMING MET WET- EN REGELGEVING

De bovengenoemde loonkostenreductie tot 75% is geheel conform (EU en lokale) wet- en regelgeving. De mate waarin lokale wetten overeenstemmen met de Europese richtlijnen verschilt van land tot land. Dit betekent dat deze in de praktijk ook aan verandering onderhevig zijn. Nadat verloningsstructuren zijn opgesteld en ingevoerd is het zaak om deze periodiek te toetsen en daar waar nodig te optimaliseren.