DE EUROPESE COMMISSIE LANCEERT PROCEDURE TEGEN DUITSLAND

eu commission polandDe Europese Commissie heeft besloten om een inbreuk procedure tegen Duitsland te starten over het toepassen van een minimumloon voor de transport sector. Na uitwisseling van informatie en grondig onderzoek van de Duitse maatregelen, heeft de Europese Commissie een officiële schriftelijke melding naar Duitsland gestuurd. Dit is de eerste stap in de inbreuk procedure.

De Commissie ondersteunt de introductie van het minimum volledig. Echter de Commissie is ook van mening dat het toepassen van minimumloon voor alle transport bewegingen op Duits grondgebied de vrijheid van diensten en goederenbeweging beperkt in een disproportionele manier.

Met name het toepassen van de Duitse maatregelen op transit en internationaal transport is volgens de Commissie niet rechtvaardig, aangezien het leidt tot disproportionele administratieve barrières, waardoor de interne markt belemmerd wordt in haar functioneren.

VERVOLGSTAPPEN

De Duitse autoriteiten hebben nu 2 maanden te tijd om te reageren op de argumenten van de Europese Commissie.

ACHTERGROND

Duitsland heeft op 1 januari 2015 een minimumloon ingevoerd (€ 8,50 per uur). De wet is ook van toepassing  voor bedrijven die buiten Duitsland gevestigd zijn en die diensten in Duitsland aanbieden. Dergelijke ondernemingen zijn verplicht om de Duitse douane via speciale formulieren te informeren. De straf of het niet nakomen van deze vereisten kan variëren tussen € 30.000 en € 500.000, wanneer de beloning van de chauffeur niet overeenstemt met de Duitse wet.