DUITS MINIMUMLOON BEDREIGT POOLSE TRANSPORT SECTOR

flagging out polandOok in Polen wordt de invoering van het minimumloon in Duitsland met argusogen bekeken. In talrijke artikelen en commentaren wordt algemeen gesteld dat de invoering van het Duitse minimumloon van € 8.50 per uur de Poolse transport sector bedreigt.

De strekking van de Poolse krantenkoppen is unaniem: ‘’€ 8.50 doodt uw Poolse transport onderneming’’, ‘’Duits minimumloon ook voor Poolse chauffeurs’’,  ‘’€ 8,50 voor de Poolse chauffeur’’, ‘’ Is € 8,50 de doodsteek voor uw Poolse transportonderneming?’’.

De huidige Poolse interpretatie van de Duitse wet is namelijk dat het Duitse minimum uurloon van € 8,50 ook van toepassing is voor Poolse chauffeurs van Poolse transportondernemingen. De Poolse wet schrijft bovendien voor dat Poolse chauffeurs naast een basissalaris ook recht hebben op netto dagvergoedingen (de zogenaamde per diem).

Door deze opeenstapeling van wetten zou een Duitse chauffeur goedkoper worden dan een Poolse chauffeur. Immers voor Duitse chauffeurs zijn geen additionele netto dagvergoedingen van toepassing. De Poolse transport sector is bang dat zij hierdoor haar prominente transport positie verliest. Naast de financiële impact van het Duitse minimumloon, zijn Poolse transporteurs ook huiverig voor de verplichte administratieve rompslomp rondom dit minimumloon. Tot slot voorzien de transportondernemingen ook salarisdiscussies met hun eigen chauffeurs.

De Poolse transport sector heeft haar overheid aangedrongen om actie te ondernemen. De Poolse overheid heeft dit verzoek ook in daden omgezet. Zo heeft het Poolse Ministerie van Buitenlandse Zaken de Duitse ambassade in Warschau om een schriftelijke toelichting gevraagd wat de exacte implicaties zijn van deze nationale wet voor buitenlandse transportondernemingen. De Duitse wet lijkt bovendien ook in strijd met het Europese wetten, zoals het vrij verkeer van diensten. Het Poolse Ministerie van Infrastructuur heeft zodoende de Europese Commissie gevraagd om haar interpretatie van deze wet en vast te stellen in hoeverre deze Duitse wetgeving in overeenstemming is met Europese wetten.

De Poolse angst is niet beperkt tot Duitsland. Polen meent dat Duitsland niet het recht heeft om haar nationale wetgeving op te leggen aan andere landen. Mocht dit wettelijk wel toegestaan zijn, voorziet de Poolse transportsector dat o.a. Nederland, België en Frankrijk vergelijkbare maatregelen zullen invoeren. De grote vraag is dan: ”welk minimumloon moeten internationaal opererende Poolse transportondernemingen toepassen?