Het Poolse Hooggerechtshof volhardt in nachtvergoedingen oordeel

transport polen

Op 7 oktober 2014 heeft het Poolse Hooggerechtshof opnieuw een vonnis uitgesproken, dat nogmaals bevestigt dat Poolse chauffeurs recht hebben op nachtvergoedingen, ongeacht de condities van de vrachtwagen. Deze nieuwe uitspraak is het gevolg van het verzoek van drie Poolse chauffeurs. Deze chauffeurs eisten – met terugwerkende kracht van hun werkgevers – een lump sum betaling voor het feit dat zij enige jaren geleden genoodzaakt waren om in hun cabine te overnachten. De totale omvang van de claim loopt in de tienduizenden Poolse Zloties. De Poolse transportondernemer weigerde dit te betalen, en rechtvaardigde dit door te stellen dat de chauffeurs niet in hotels dienden te overnachten, omdat de vrachtwagens ontworpen waren voor overnachtingen.

De chauffeurs hebben hun zaak eerst aanhankelijk gemaakt bij de Poolse regionale rechtbank. Echter deze lage rechtbank stelde de Poolse transportondernemer in het gelijk. Deze rechtbank meende dat de chauffeurs allen beschikten over comfortabele omstandigheden, zoals degelijke bedden, verwarming, schoon water tanks, koelkasten enz.

De drie Poolse chauffeurs gingen vervolgens in beroep bij een andere rechtbank, die de casus doorstuurde naar het Poolse Hooggerechtshof. Dit Hooggerechtshof oordeelde dat de Poolse wetgeving –  m.b.t. werktijden en internationale reizen – zeer helder is in het definiëren van de voordelen voor de Poolse chauffeurs. Het is weliswaar arbitrair hoe gunstig deze wetgeving voor chauffeurs is, echter de wet is volgens hen helder. De rechter voegde in zijn vonnis toe dat het Hooggerechtshof zich bewust is van het feit dat chauffeurs nu niet in hotels verblijven, maar dat zij wel hierop recht hebben en dat hen deze kans ontnomen is.

Uiteindelijk besloot het Hooggerechtshof dat de geëiste lump sum toegewezen moest worden, ongeacht de condities van de vrachtwagen.