Nederlandse transportonderneming verslaat als eerste het Poolse vonnis

Uitvlaggen Polen

Zoals al eerder gecommuniceerd heeft het Poolse Hooggerechtshof of 12 juni jl. haar finale oordeel over nachtvergoedingen voor Poolse chauffeurs uitgesproken. De uitkomst van het vonnis verkreeg in de media de omschrijving van ‘’dodelijk voor alle Poolse transport ondernemingen”. Tot verrassing van alle Poolse transport stakeholders, besloot het Poolse Hooggerechtshof unaniem dat truck cabines niet beschouwd mogen worden als acceptabel substituut voor accommodatie voor chauffeurs. Dientengevolge dienen chauffeurs ofwel hun hotel kosten vergoed krijgen voor overnachtingen, ofwel hebben zij recht op 25% van de nachttoeslag, additioneel aan hun reguliere per diem vergoeding.

Het Hooggerechtshof besloot bovendien dat iedere individuele chauffeur het recht heeft op deze additionele (netto) betaling met terugwerkende kracht over de afgelopen drie jaar. In de Poolse kranten zijn de consequenties van dit vonnis omschreven als het ‘faillissement van de Poolse transportondernemingen”.

In minder dan twee maanden na dit vonnis – waarbij het vonnis nog niet eens officieel gepubliceerd is – heeft een Nederlandse (MKB) transportonderneming als eerste in Polen dit besluit van het Hooggerechtshof verslagen. Deze MKB onderneming was tot en met juni jl. continu winstgevend. Na een risico analyse bleek dat de waarde van potentiële claims van chauffeurs letterlijk in de miljoenen Zloties zou lopen. Ondanks het feit dat de onderneming structureel winstgevend was en ondanks het feit dat er geen lopende (active) claims van toepassing waren, is deze MKB onderneming erin geslaagd om met succes het faillissement van haar Poolse onderneming aan te vragen. Op deze manier is het risico en de impact van mogelijke toekomstige claims van chauffeurs verminderd van miljoenen Zloties naar nagenoeg nul. Tijdens faillissementen zijn bestuurders – als natuurlijke personen – in Polen bovendien hoofdelijk aansprakelijk. In dit specifieke geval was de hoofdelijke aansprakelijkheid van de Nederlandse bestuurders voorkomen. Zodoende was ook de persoonlijke aansprakelijkheid van verschillende Nederlandse directieleden verminderd van ettelijke miljoenen Zloties tot nul.
Bijna gelijktijdig realiseerde deze Nederlandse MKB onderneming ook een nieuw Pools vehikel. Daarbij heeft deze Poolse entiteit tevens een eigen transportvergunning verkregen. De salaris structuur van deze nieuwe onderneming is volledig in overeenstemming met het recente vonnis van het Hooggerechtshof. Bovendien zijn de totale werkgeverslasten per chauffeur identiek als in de voorgaande jaren. Kortom de totale Poolse business case is even winstgevend gebleven als in voorgaande jaren. Tot slot is tijdens de transformatie niet één Poolse baan verloren gegaan.

Gezien het feit dat binnen minder dan twee maanden:

  • Een faillissement met succes is aangevraagd, met een structureel winstgevende operatie en een afwezigheid van actieve claims;
  • De dreiging van mogelijke claims verminderd is van miljoenen Zloties tot nagenoeg nul;
  • Bestuurders niet privé aansprakelijk gesteld zijn;
  • Een nieuwe entiteit voorzien van transport vergunning operationeel is;
  • Geen banen verloren gegaan zijn;
  • De dagelijkse operatie onverstoord bleef;
  • De Poolse business case even winstgevend als voorheen is gebleven;

voelen wij ons gerechtigd om te verklaren dat deze ‘’Nederlandse transportonderneming als 1e het Poolse vonnis heeft verslagen”.

Deze MKB onderneming heeft haar zege over het Hooggerechtshof behaald via een strak gestuurde – slim en op maat gesneden – juridische operatie. Dit bestond o.a. uit een snelle EN zorgvuldige voorbereiding, het kiezen van de juiste momenten voor specifieke acties en onderwijl de dagelijkse operatie uitvoeren – volledig in lijn met de Poolse faillissement’s wetgeving – en volgens een zorgvuldig gedirigeerde juridische route. Mocht u ook ondersteuning nodig hebben in het behouden van een winstgevende Poolse transport business case – en wilt u als 2e onderneming het Poolse vonnis verslaan – neemt u dan gerust contact met ons op.