TRACK RECORD UITVLAGGEN

Van oudsher hebben wij – vanuit onze lokale vestigingen – diverse bedrijven ondersteund bij het betreden van Centraal- en Oost-Europese markten. De transportsector – met de behoefte tot uitvlaggen – was en is prominent aanwezig in ons klantenportfolio. Wij hebben tientallen transport ondernemingen ‘uitgevlagd’ naar verschillende landen, zoals Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Oekraïne en Roemenië. Leidend in de keuze voor het land is te allen tijde de situatie van de individuele klant.

SPECIALIST IN (NETTO) LOONCONSTRUCTIES

Veel van onze klanten hebben te maken met grensoverschrijdende dienstverlening. Naast de transportsector geldt dit ook voor uitzendorganisaties en organisaties die personeel inlenen en / of elders te werk stellen. Doordat wij al jarenlang onze klanten praktisch ondersteund hebben, zijn wij in de loop der tijd specialist geworden op de diverse (netto) loonconstructies, uiteraard in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Juist deze netto loonkostenconstructies zijn de basis voor de business case voor transportondernemingen.

KENNIS CENTRAAL- EN OOST-EUROPESE TRANSPORTSECTOR

Rond 2005 hebben wij ook een inhoudelijke bijdrage geleverd aan het TLN handboek ‘’succesvol uitvlaggen’’. Sindsdien hebben wij samen meermaals kennis overgedragen aan leden van TLN, overigens zonder dat hier een formele en/of juridische aan ten grondslag ligt. Daarnaast is onze expertise van de Centraal- en Oost-Europese transportsector in 2007 ook door de Europese Commissie bevestigd. Door het EU Directoraat van Energie en Transport waren wij nl. gevraagd om onze kennis en ervaring te leveren in een onderzoek naar de uitbreiding van de EU voor de transport sector.

MARKTLEIDER UITVLAGGEN CENTRAAL- EN OOST-EUROPA

De continue behoefte aan uitvlaggen EN de vraag van reeds uitgevlagde organisaties om hun operaties te ‘herijken’ noodzaken ons om voortdurend op de hoogte te blijven van de voortdurende veranderingen in wet- en regelgeving. Hierdoor zijn wij in de loop der jaren marktleider geworden in het uitvlaggen van transportondernemingen naar Centraal- en Oost-Europa.

Meer informatie treft u overigens aan op onze algemene website.