Poolse transportondernemingen proberen zich te beschermen tegen claims van chauffeurs

TLP

Poolse transport ondernemingen zijn huiverig voor claims van chauffeurs, gebaseerd op hun gemiste looninkomsten. Dit claim risico is reëel, gezien de uitspraak van het Poolse Hooggerechtshof. Om deze reden hebben 19 grote Poolse transport ondernemingen – die gezamenlijk bijna 11.000 chauffeurs in dienst hebben – zich verenigd in een werkgeversorganisatie die op 1 augustus 2014 opgericht is, de ‘’Unie van Transport en Logistiek in Polen’’ (TLP). De eerste openbare actie van deze lobby organisatie is de recente indiening van een voorstel aan het Poolse ministerie van infrastructuur.

In dit voorstel vraagt TLP de ministers van economie en infrastructuur om hun interventie. Concreet luidt het verzoek om de minimale vereisten t.a.v. de accommodatie voor chauffeurs tijdens reizen – zoals recent door het Poolse Hooggerechtshof is bepaald – te beëindigen. In het voorstel motiveert de Poolse Unie van Transport en Logistiek haar wens door te refereren aan EU wetgeving, en specifiek het deel dat gericht is op de werkomstandigheden van chauffeurs en de technologische ontwikkeling in de constructie en uitrusting van vrachtwagens. Bovendien vraagt deze Poolse lobby organisatie de Poolse ministers om de problemen van claims van chauffeurs – gebaseerd op voorgaande jaren –  op te lossen.

De Poolse transportondernemingen willen hun chauffeurs geen vaste netto vergoeding betalen voor hun overnachting in de cabine van hun vrachtwagen, wanneer deze voldoet aan de gestelde technische condities. Hun voorstel gaat ervan uit dat chauffeurs uitsluitend recht hebben op een kleine vergoeding voor het gebruik van toiletten. Het ingediende voorstel is een kopie van de resolutie, die al jaren van toepassing is in Duitsland. Dit voorstel omvat een betaling van € 3 per dag voor het gebruik van toiletten, in plaats van de nachtvergoedingen zoals nu in de Poolse wet zijn uitgesproken (zijnde € 50 voor Nederland en € 49 voor Duitsland). Volgens het verzoek van de Poolse Transport en Logistiek Unie zal een dergelijke nachtvergoeding uitsluitend van toepassing zijn wanneer de vrachtwagen over ontoereikende uitrusting beschikt en wanneer de chauffeur het oneens is om hierin te overnachten.

De hamvraag is hoe effectief deze lobby zal blijken te zijn. Zoals in alle democratische naties, is in Polen en strakke scheiding tussen wetgevende macht en overheid van toepassing. Daarbij is het Poolse vonnis uitgesproken door het Poolse Hooggerechtshof, zijnde de hoogste hiërarchie in de Poolse wetgevende organisatie. Zodoende is een hoger beroep ook onmogelijk.