ROEMEENSE TRANSPORTONDERNEMINGEN VREZEN DUITSE WETGEVING

uitvlaggen roemenieMet ingang van 1 januari jl. heeft Duitsland minimum lonen ingevoerd. Roemeense transportondernemingen zijn vrezen de consequenties van deze nieuwe wetgeving. In verschillende publicaties  – zowel in die van kwaliteitsmedia als die van de Roemeense transport federatie – is de algemene indruk dat deze wetgeving zal resulteren in hogere loonkosten en bovendien een toename van de administratieve regeldruk.

Het algemene idee is dat de Roemeense transportondernemingen hun chauffeurs conform het Duitse minimumloon dienen te verlonen, voor de tijd die doorgebracht is in Duitsland. Alhoewel dit op zich opmerkelijk is – het impliceert immers dat Duitsland haar wetgeving oplegt aan alle andere landen – deze interpretatie van de Duitse wet is sterk verankerd in Roemenië. Onderstaand hebben wij een voorbeeld opgenomen uit de diverse publicaties:

 ”Met ingang van 2015, moeten Roemeense transportondernemingen voldoen aan verschillende wetten. O.a. dienen alle buitenlandse ondernemingen een minimum loon van € 8,50 per uur te betalen aan hun chauffeurs. De transportonderneming moet in staat zijn om te bewijzen dat de desbetreffende chauffeur conform deze wetgeving beloond is, voor de hoeveelheid tijd dat hij / zij in Duitsland is geweest. In overeenstemming met de wet omvat dit: de betaling van de chauffeur op basis van gewerkte uren met inachtneming van de wettelijke minimale hoeveelheden; het aanleveren van alle rapportages aan Duitse zakenpartners; het aanleveren van andere documenten zoals salarisoverzichten, urenadministraties, kopieën van douane aangiften enz.

De Roemeense transportonderneming dient de Duitse douane middels een rapport te informeren over iedere route die een Roemeense chauffeur in Duitsland heeft gereden. Alhoewel de wet is ingevoerd per 1 januari jl. hebben de Duitse autoriteiten nog niet duidelijk aangegeven welke eisen aan deze rapportage gesteld worden. Daarnaast moet de Roemeense transporteur zijn Duitse klant alle relevante informatie aanleveren ”en ervoor te zorgen dat de kwaliteit in overeenstemming is met de Duitse wet”.