‘ONE STOP SHOP UITVLAGGEN’

Onze uitvlag diensten omvatten het realiseren van de vereiste ‘uitvlag infrastructuur’, het (her-) organiseren van de backoffice, accountancy en juridische ondersteuning. Samengevat betekent dit de facto ‘one stop shop’ dienstverlening voor het uitvlaggen van transportondernemingen. Uiteraard bepalen onze klanten zelf hun gewenste (mate van) dienstverlening. In het navolgende staat e.e.a. nader toegelicht.

REALISEREN ‘UITVLAG INFRASTRUCTUUR’

De minimaal benodigde ‘uitvlag infrastructuur’ bestaat eenvoudig gesteld uit vijf pijlers, namelijk:

  • Een lokale – autonoom opererende – rechtspersoon;
  • Een lokale transportvergunning op naam van deze lokale rechtspersoon;
  • Trekkers in bezit (koop / lease) van de lokale rechtspersoon;
  • Een (netto) beloningsstructuur voor chauffeurs;
  • Chauffeurs.

De uitvlag infrastructuur is per definitie maatwerk en vereist een zorgvuldige afstemming tussen de wensen van de transportonderneming en de lokale wettelijke vereisten / beperkingen. Een voorbeeld hiervan is de (netto) beloningsstructuur voor chauffeurs met de (netto) toeslagen voor avond- en nachtritten, buitenland ritten, overuren, weekendtoeslagen, kilometertoeslagen enz.  Een ander voorbeeld is de specifieke eigendomsconstructie van de trekkers, zeker wanneer dit afstemming behoeft met leaseorganisaties.

Het bewerkstelligen van deze uitvlag infrastructuur vereist zodoende een solide coördinatie van talrijke werkzaamheden en een bijzonder grote hoeveelheid documenten. In overleg met de desbetreffende transportonderneming wordt bepaald welke werkzaamheden door henzelf worden uitgevoerd en op welke onderdelen onze ondersteuning gewenst is.

Door het direct aansturen en het zelf lokaal uitvoeren van de diverse juridische, financiële, fiscale en operationele werkzaamheden realiseren wij de – op maat gemaakte – uitvlag infrastructuur voor onze relatie.

BACK OFFICE MANAGEMENT

Nadat de uitvlagstructuur gerealiseerd is, is het zaak dat de dagelijkse uitvoering ook op de juiste wijze – d.w.z. in overeenstemming met de desbetreffende wet- en regelgeving – uitgevoerd wordt. Dit geldt tevens voor het uitvoeren van de algemene en personele administratie. Met name dit laatste aspect is in de praktijk bijzonder precair.

In veel gevallen vervullen wij tevens een rol in dergelijk back office management. Onze meerwaarde varieert van het coördineren van de administratieve activiteiten tot en met het uitvoeren hiervan.

ACCOUNTANCY & JURIDISCHE DIENSTEN

Naast het opzetten van de uitvlag infrastructuur en het borgen van een juiste uitvoering, voeren wij ook accountancy werkzaamheden uit. In de praktijk realiseren wij een balans tussen de gewenste financiële rapportagestandaard van onze klanten enerzijds EN de lokaal geldende wet- en regelgeving anderzijds.

Vooral op het gebied van transport zijn de lokale wetten en regels sterk aan verandering onderhevig. Vanwege onze focus op de transportsector blijven wij op de hoogte van de veranderingen en de impact voor onze relaties.

Onze inhoudelijke kennis van de actuele juridische situatie is tevens de verklaring waarom ook transporteurs met een reeds bestaande uitvlag infrastructuur zich tot ons wenden. De onderliggende motivatie voor dergelijke transporteurondernemingen varieert. Zo is na verloop van tijd bij dergelijke organisaties vaak onvoldoende grip op de lokale situatie ontstaan en is het moment aangebroken om de controle opnieuw te realiseren. Een andere motivatie is de behoefte om ontstane problemen op te lossen. Simultaan betekent dit in de praktijk doorgaans dat de bestaande – gedateerde – uitvlaginfrastructuur gereorganiseerd dient te worden conform de nu geldende wet- en regelgeving.