PROBLEMEN MET OEKRAINSE TRANSPORT PERMISSIES OPGELOST?

transport vergunning

Tot op heden was het in Oekraïne uitermate complex om een transport permissie* te verkrijgen na verlies of diefstal. Dientengevolge konden transport ondernemingen hun transport diensten niet leveren, wanneer zij hun originele transport permissie verloren waren. Echter na de recente bijeenkomst met de verschillende belanghebbenden, lijkt het erop dat een oplossing voor het probleem gevonden is.

ERKENNING PROBLEEM TRANSPORT PERMISSIE

‘’Er bestaat heden een hiaat in de wetgeving, omdat de bestaande procedure niet specificeert hoe omgegaan dient te worden met het verlies van transport permissies. Hierdoor zijn tientallen internationale transporteurs niet in staat om passagiers en goederen te vervoeren’’, zo zei de staatssecretaris van het Oekraïense ministerie van infrastructuur Olexander Kava op 16 februari jl. Laatstgenoemde erkende de noodzaak om het probleem op te lossen en organiseerde op 24 februari een bijeenkomst met vertegenwoordigers van het ministerie van infrastructuur, Ukrtransinspection en federatie van internationale transporteurs in Oekraïne. Het doel van deze bijeenkomst was om de meest urgente her-uitgifte problemen te bespreken en op te lossen.

NIEUWE TRANSPORT HER-UITGIFTE PROCEDURE

Tijdens de bijeenkomst was afgesproken dat transport permissies – die verloren (ingetrokken, gestolen enz.) zijn – uit het register van Uktransportinspection verwijderd worden. Hiertoe is eerst een besluit nodig van de commissie die verantwoordelijk is voor de distributie van transport permissies, waarbij een maximum aantal per jaar ingevoerd zal worden. Daarnaast zal ook een strafpunten systeem voor de transport onderneming ingevoerd worden.

Om in aanmerking te komen voor een dergelijk verlies van de transport permissie, moet de transport onderneming een schriftelijk verzoek indienen. In dit verzoek dient de transporteur duidelijk aangeven onder welke omstandigheden de transport permissie is verloren en het type en nummer evenals het registratienummer van de truck moeten gespecificeerd worden. De transport onderneming dient daarna nog andere formele handelingen verrichten, zoals het toevoegen van documenten die het verlies bevestigen en kopieën van het voorval in de geschreven media aanleveren.

TRANSPORT PERMISSIE ZWARTE LIJST

Daarnaast zijn tijdens deze bespreking ook andere details van de nieuwe procedure gespecificeerd. Transport ondernemingen die systematisch de deadline voor de teruggave van de transport permissies negeren (en die 3 of meer niet geretourneerde transport permissies hebben) zullen op een ‘zwarte lijst’ geplaatst worden. Deze transporteurs zullen geen nieuwe transport permissie meer kunnen verkrijgen. De her-uitgifte voor deze groep is uitsluitend mogelijk nadat zij alsnog de niet- geretourneerde transport permissies alsnog retourneren.

 

* In Oekraïne dienen transportondernemingen zowel over een transport vergunning als een transport permissie te beschikken.