Uitspraak hooggerechtshof Polen: grote impact transportsector!

Op 12 juni jl. heeft onder grote belangstelling van de transportsector het Poolse Hooggerechtshof een bijzonder vonnis geveld inzake de vergoedingenstructuur in Polen. De rechters oordeelden tot ieders verbazing unaniem dat de zgn. “per diem” structuur gewijzigd moet worden. Per diem is een vergoedingen structuur. Naast het basissalaris krijgt de chauffeur in Polen dagelijkse en nachtvergoedingen voor rijden in het buitenland, maar ook voor overuren, rijden op feestdagen, onverwacht uren dat je toch moet werken etc. De netto vergoedingen voor buitenlandse verschillen per regio en kunnen oplopen tot wel 50 Euro per dag en in de praktijk wordt vaak één algemene netto dag vergoeding gehanteerd waarin alle toeslagen (buitenland ritten, nachtritten, weekend ritten enz. ) opgenomen zijn. Door de complexiteit van deze structuren en de grote regionale verschillen in Poolse jurisprudentie, is de werkwijze van deze structuur bij het Hooggerechtshof aanhangig gemaakt.

Met het huidige vonnis zijn noch de chauffeurs, noch de werkgevers blij. De rechters hebben met dit vonnis namelijk bepaald dat een truckcabine feitelijk niet kan worden beschouwd als een acceptabele slaapplaats. Consequentie is dat een chauffeur in een hotel of andere geschikte accommodatie moet slapen. De werkgever in Polen draait op voor de kosten van het hotel als de chauffeur een rekening kan overhandigen. In dit geval hoeft de werkgever natuurlijk niet de extra nachtvergoedingen uit te betalen. De chauffeur gaat er daarmee fors op salaris achteruit en voor de werkgever nemen de kosten hoogstwaarschijnlijk toe. Indien er echter geen hotel of ander geschikt alternatief voorhanden is, dan kan de cabine wel een alternatief zijn. In dat geval moet de werkgever – bovenop de nu gangbare (netto) beloning – 25% van de nachtvergoedingstructuur betalen.

De rechters besloten ook dit vonnis met terugwerkende kracht te laten ingaan voor een periode van 3 jaar. Als een chauffeur kan aantonen dat hij de afgelopen 3 jaar geen of te weinig nachtvergoeding heeft gekregen, kan hij naar de rechter stappen voor achterstallige betalingen. Dit kan de werkgever al gauw (tien-)duizenden Euro’s per chauffeur kosten.
De Poolse media spreken al over het faillissement van de Poolse sector als werkgevers massaal hiermee geconfronteerd worden. Gevreesd wordt dat Poolse bedrijven zich failliet (moeten) laten verklaren om dan opnieuw door te starten met de nieuwe vergoedingenstructuur, of dat ze gaan uitvlaggen naar omringende landen.

De impact van het vonnis is nog niet geheel te overzien en verschilt bovendien per bedrijf. Alles valt en staat hoe de vergoedingenstructuur is opgebouwd.